Elizabeth Bellhouse

ägnade sitt liv, från sexton års ålder, till att försäkra sig om att Naturen återigen skulle återfå sinhelhet.


Kontakt

Hyllning

The Foundation

Vita Fons II

Tysk

Engelska

Franska

Italienska

För att uppnå sina mål utvecklade Elizabeth tre olika preparat : Exultation of Flowers, Vita Florum and Vita Fons II.

Vid sexton års ålder fick Elizabeth en upplevelse av Gudsnärvaro där hon kände sig som del av Helheten, Skapelsens perfektion, även naturens utsatthet, smärta och behov av hjälp.  Hon gav då ett löfte att göra allt hon kunde för att delta i läkningsprocessen av naturen.  Dessa upplevelser och detta löfte blev startpunkten på hennes framtida livsverk.

Tjugotvå år senare hörde hon inom sig ”vilken välsignelse det skulle vara om Du kunde medverka till att ta bort vårt behov av diagnos!”   Inom några minuter förstod hon hur hon skulle gå till väga och skapade utifrån denna insikt Exultation of Flowers – sitt första preparat.

Efter ytterligare fem år började Elizabeth sitt arbete med att fina rätt ’potens’ – energinivå – hos växterna.  Tre år senare resulterade detta arbete i Vita Florum – hennes andra preparat – som har sin effekt både på en psykologisk och andlig nivå.

Sedan tog det ytterligare tjugosju år för Elizabeth att helt och fullt förstå hur hon skulle skapa rätt ’potens’ – energinivå – som ännu bättre skulle kunna hjälpa Människan till andlig fullbordan.  Detta tillstånd kan Människan tillgodogöra sig då naturen blomstrar och förblir hel.  Ytterligare tre år senare blev Vita Fons II – hennes tredje preparat – tillgängligt för oss lla.

Ett Kirlianfoto av en vattendroppe från Elizabeths lokala vattenleverantör.


Ett Kirlianfoto av en vattendroppe från Elizabeths lokala vattenleverantör tillsatt med hennes arbete.